Sol

MATEU MUNELLS LEONOR
Sol
Escultura
Fusta i ferro
1.50

Muntatge realitat amb troncs erosionats pel mar i recollits a la costa