Condicions subhasta

 

· Per publicar artícles i per fer ofertes mitjançant aquest web cal registrar-se.

 

Subhasta online

 

· Mentre no estigui activa la subhasta en sala pròpiament dita hi ha una fase prèvia de SUBHASTA ONLINE on es poden publicar obres d'art i també fer ofertes. Aquestes obres el dia abans que comenci la subhasta en sala s'adjudica'n directament si han rebut les ofertes suficients. Tots els lots tenen un preu mínim d'adjudicació.

 

· En aquesta SUBHASTA ONLINE tots els Lots  tenen la informació de l'última oferta rebuda i un botó de color que  indica si l'oferta és suficient (verd), insuficient (gris), si és molt a prop del preu d'adjudicació (taronja) o si no hi ha cap oferta ( blanc).

 

· Durant tota la SUBHASTA ONLINE es poden fer ofertes per qualsevol dels Lots publicats.

   

  · Quan acaba la SUBHASTA ONLINE, Àmbit Sant Lluc es posa en contacte amb el propietari i el licitador per dur a terme l'adjudicació dels Lots que hagin rebut les ofertes suficients, és a dir, que tinguin el botó de color verd.

  En aquesta fase la comissió aplicada tant al propietari com al comprador és del 15% sobre el preu d'adjudicació en concepte de despeses d'intermediació, més l'IVA corresponent a aquesta comissió.

  Els Lots no adjudicats en la SUBHASTA ONLINE entraran  a formar part de la SUBHASTA EN SALA sempre que compleixin les normes i condicions demanades.

   

  Exposició i Subhasta en Sala

   

   · Els Lots de  la SUBHASTA EN SALA  estan publicats en aquest web i  exposats a l'Àmbit Espai d'Art (Passeig d'en Blay, 53, OLOT) fins el mateix dia de la subhasta. 

    L'exposició en l'espai expositiu de l'Àmbit és oberta al públic i els horaris estan publicats en aquest web.

   Tots els Lots tenen un preu de sortida i s'adjudicaran el dia de la subhasta al major postor.

   Qualsevol persona que estigui registrada podrà licitar (fer ofertes) utilitzant aquest web fins al dia anterior a la celebració de la subhasta.

    A més de les ofertes per internet mitjançant aquest web també es poden fer ofertes directament en la sala d'exposicions, per escrit i per telèfon. Totes aquestes ofertes tenen preferència a les realitzades en sala el dia de la subhasta.

    

    · La SUBHASTA es celebrarà a l'Àmbit Espai d'Art el dia que estigui anunciada.

    Estarà conduïda per un subhastador que serà l'únic jutge respecte a l'adjudicació dels Lots i els seus preus de remat.

      

     · El preu d'adjudicació s'incrementarà en un 20% en concepte de despeses d'intermediació i manteniment de l'Àmbit, més l'IVA corresponent a aquest increment.

      

     · Les ofertes s'establiran seguint la següent escala:

                 · de 0 a 200 ........................................ de 10 en 10

                 · de 200 a 500 .................................... de 25 en 25

                 · de 500 a 1000 .................................. de 50 en 50

                 · i a partir de 1000 .............................. de 100 en 100