Condicions subhasta

 

· Per publicar artícles i per fer ofertes per internet cal registrar-se.

 

Subhasta online

 

· Mentre no estigui activa la subhasta pròpiament dita hi ha una fase prèvia de SUBHASTA ONLINE on es poden publicar obres d'art i també fer ofertes. Aquestes obres s'adjudica'n directament, si han rebut les ofertes adequades, el dia  abans que comenci la subhasta.

 

· En aquesta SUBHASTA ONLINE tots els Lots  tenen la informació de l'última oferta rebuda i un botó de color que  indica si l'oferta és suficient (verd), insuficient (gris), si és molt a prop del preu d'adjudicació (taronja) o si no hi ha cap oferta ( blanc).

 

· Durant tota la SUBHASTA ONLINE es poden fer ofertes per tots els Lots publicats.

   

  · Quan acaba la SUBHASTA ONLINE, Àmbit Sant Lluc es posa en contacte amb el propietari i el licitador per dur a terme l'adjudicació dels Lots que hagin rebut les ofertes suficients, és a dir, que tinguin el botó de color verd.

  En aquesta fase la comissió aplicada tant al propietari com al comprador és del 15% sobre el preu d'adjudicació en concepte de despeses d'intermediació i manteniment de l'associació, més l'IVA corresponent a aquesta comissió.

  Els Lots no adjudicats en la SUBHASTA ONLINE sempre que compleixin les normes i condicions demanades  entraran  a formar part de la SUBHASTA.

   

  Subhasta

   

   · A més dels Lots que provenen de la subhasta online,  la SUBHASTA conté nous Lots que es publican des d'Àmbit Sant Lluc. En aquesta fase no es poden publicar  Lots per internet.

   Tots els Lots tenen un preu de sortida i s'adjudicaran el dia de la subhasta al major postor.

   Qualsevol persona que estigui registrada podrà licitar (fer ofertes) utilitzant aquest web fins al dia anterior a la celebració de la subhasta.

    A més de les ofertes per internet també es poden fer ofertes per escrit i per telèfon. Totes aquestes ofertes tenen preferència a les realitzades en sala el dia de la subhasta.

    

    · La SUBHASTA es celebrarà a la seu de l'associació d'Àmbit Sant Lluc el dia que estigui anunciada.

    Estarà conduïda per un subhastador que serà l'únic jutge respecte a l'adjudicació dels Lots i els seus preus de remat.

      

     · El preu d'adjudicació s'incrementarà en un 20% en concepte de despeses d'intermediació i manteniment de l'associació, més l'IVA corresponent a aquest increment.

      

     · Les ofertes s'establiran seguint la següent escala:

                 · de 0 a 200 ........................................ de 10 en 10

                 · de 200 a 500 .................................... de 25 en 25

                 · de 500 a 1000 .................................. de 50 en 50

                 · i a partir de 1000 .............................. de 100 en 100