Jordi-Francesc Guillaumes

JORDI FRANCESC GUILLAUMES I BERGA
Ceràmica: gres roig matisat amb òxid de ferro i cuit amb forn de gas
Emergència ClimÀRTica