Tàpies 16

ANTONI TÀPIES
Fonedís
1982
Gravat, aiguafort amb vàries tintes
Paper
50.00
66.00

Catalogat: Galfetti 838

CERTIFICAT: Aquesta obra està certificada per l'impressor Joan Barbarà

ANTONI TÀPIES:SIGNES I ESTRUCTURES