Senyora amb cistell de roba

Anglada Capdevila Amadeu
Senyora amb cistell de roba
2014
Figures de terracota
18.00
7.00
12.00