Senyora amb paràigua

Anglada Capdevila Amadeu
Senyora amb paràigua
2016
Figures de terracota
22.00
9.00
12.00