Àvia amb cistell

Anglada Capdevila Amadeu
Àvia amb cistell
2016
Figures de terracota
18.00
9.00
12.00