Pare amb el seu fill

Anglada Capdevila Amadeu
Pare amb el seu fill
2015
Figures de terracota
18.00
12.00
12.00