Guillaumes 8

JORDI FRANCESC GUILLAUMES I BERGA
La policromia de la boscúria
Muntatge escultòric
EL PANORAMA SAGRAT