Tàpies 18

ANTONI TÀPIES
Vaixell
1982
Gravat, aiguafort i carborundum
Paper
50.00
66.00

Catalogat: Galfetti 844

CERTIFICAT: Aquesta obra està certificada per l'impressor Joan Barbarà

ANTONI TÀPIES:SIGNES I ESTRUCTURES