S/T

Plans Vilardebò Josep Maria
S/T
2014
alabastre de Beuda
peu de fusta
0.40
0.19
0.24