DOMÈNEC MOLI, HISTÒRIES D'UN COL·LECCIONISTA OCASIONAL

INAUGURACIÓ DISSABTE 28 DE GENER DE 2023

L'ÀMBIT, ESPAI D'ART

Passeig d'en Blay, 53

OLOT