Tonell

MATEU MUNELLS LEONOR
Tonell
Escultura
Fusta i ferro
1.00
0.50

Escultura natural realitzada amb un tronc massís erosionat pel mar,sense cap  tractament